Het onderzoek in de Ten Duinenabdij te Koksijde

TitelHet onderzoek in de Ten Duinenabdij te Koksijde
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1984
AuteursTermote, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang7
Begin en eindpagina's66-67
Samenvatting

Eind mei-begin juni werd de controlesleuf door de abdijruïnes tot in de refter van de lekebroeders doorgetrokken. zo werden achtereenvolgens de keuken, het auditorium van de keldermeester en de refter doorsneden. Dit onderzoek leverde bijkomende gegevens betreffende de oorspronkelijke topografie van het terrein, de bouwchronologie en de bouwgeschiedenis van de diverse ruimtes.
de oude bodem boven het steriele duinzand liep uit in een reeks onregelmatige greppels en depressies, natuurlijke depressies van een lichtglooiend duinlandschap , dat owv de bouw van de abdij geeffend werd Dit egalisatiepakket bevatte naast plantenresten en dierenbeenderen, een belangrijke hoeveelheid bouwmateriaal en ceramiek, dat ruim vierde kwart 12de eeuw - eerste helft 13de eeuw te dateren is. Van de nog gedeeltelijk bewaarde 13de eeuwse abdijgebouwen waren op diverse plaatsen de vloerniveaus bewaard. Ook bleek dat de gebouwen talrijke functieveranderingen en verbouwingen ondergingen. Een verder systematisch onderzoek dringt zich op, wil men hiervan een duidelijk beeld krijgen . Dit vormt trouwens een noodzakelijke voorbereiding voor een verantwoorde restauratie en revalorisatie van de abdijruïnes.

Citation KeyTermote:1984g
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLAPON