Het middeleeuws aardewerk van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai (Stekene) (O.-Vl.)

TitelHet middeleeuws aardewerk van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai (Stekene) (O.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1985
AuteursDe Smet, M
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang8
Begin en eindpagina's8 - 10
Samenvatting

In het kader van een B.T.K - project werd van 1.10.1983 tot 15.7.1984 aangevat met de studei van de middeleeuwse ceramiek uit gesloten contexten, opgegraven op het site van Boudenlo-abdij te Klein-Sinaai gedurende de opeenvolgende campagnes van 1971 tot 1975 en van 1981 tot 1983.
De kwantitatieve studie van het aardewerk uit het overgrote deel van de contexten leerde ons dat er een uitgesproken overwicht kon vastgesteld worden van de rode ceramiek. Deze contexten werden in de 16de eeuw afgesloten. Een uitzondering hierop vormde de kanaalvulling aan de noordelijke steunbeer van de ingangspartij. Aldaar kon opgemerkt worden dat de kwantitatieve verhouding tussen de grijze en rode ceramiek nagenoeg gelijk was. Het jongste materiaal hier moest op het einde vand e14de en het begin van de 15de eeuw geplaatst worden. Dit voorbeeld toont aan hoe door kwantitatieve vergelijking van de contexten onderling een relatieve datering per contect kan vooropgesteld worden. Nelangrijk in het kader van de studie was tevens de poging om een methodologisch onderzoek op touw te zetten. Hierbij werd nagegaan welke recipiënten, in welk soort aardewerk en in welke periode voorkwamen. Het globale pakket middeleeuws aardewerk werd in groepen onderverdeeld, waarbij het overwicht van de kookpotten, schalen, kruiken of kannen, borden en drinkbekers opvalt. Minder frekwent komen braadpannen, kamerpotten, vetvangers, deksels e.d. voor. Kookpotten zijn er slechts in rode ceramiek en zijn in gebruik vanaf de tweede helft vand e 14de eeuw. Braadpannen komen voor vanf de 14de eeuw. Uit de 14de eeuw zijn er slechts schalen uit grijs aardewerk, in rode ceramiek vanaf 15de eeuw. Borden komen vanaf de 15de eeuw voor. Ze zijn in rode ceramiek en hebben uitgeknepen voetjes. In de loop van de 16de eeuw krijgen ze een standring.Kannen of kruiken komen zowel in grijze en rode ceramiek als in steengoed voor vanaf de 14de eeuw. Opvallend is het grote aantal drinkbekers in grijs aardewerk, daterend uit de 14de- begin 15de eeuw.Napjes en drinkbekers uit Siegburg horen thuis in de periode laat 14de - begin 16de eeuw. Enkele fragmenten van drinkuyts in rode ceramike. Kamerpotten komen voor vanaf de 15de eeuw en zijn in rood aardewerk. Slechts enkele vuurklokken in grijze en rode ceramiek kwamen aan het licht. Even zeldzaam waren vetvangers, terwijl slechts 1 dekselfragment werd weergevonden. Algemeen kunnen we stellen dat recipiënten in rood aardewerk van de 14de tot 16de eeuw voorkomen. Vanaf de aanvang van de 15de eeuw verdwijnene de stukken in grijs aardewerk alsmede deze in steengoed met sinterengobe. Stukken in steengoed met zoutglazuur uit Langerwehe, Raeren, Keulen e.d. komen vanaf de 15de eeuw voor, eveneals het witgrijs steengoed uit Siegburg. Drinknapjes komen wellicht reeds voor vanaf de laat 14de eeuw. Het grijs aardewerke en het steengoed omvatten in hoofdzaak drink- en schenkgerei, terwijl bij het rode aardewerk kookpotten en schalen en teilen primeren.

Citation KeyDe Smet:1985a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI SMORTIER