Luchtfotografie en middeleeuwse archeologie

TitelLuchtfotografie en middeleeuwse archeologie
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1985
AuteursSemey, J, Vanmeorkerke, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevlis
Volume of jaargang8
Begin en eindpagina's24 - 25
Trefwoordenluchtfotografie
Samenvatting

Daar vele middeleeuwse strukturen nog op historische kaarten zichtbaar zijn en het luchtfotografisch onderzoek relatief duur is was de aandacht veel meer gericht op nog niet gekende strukturen. Niettemin werden enkele nieuwe middeleeuwse sites ontdekt en wordt dankzij de luchtfotografie de algemene vorm en de inplanting in een ruimer kader van een site duidelijk. De zg. "moated sites" en de mottes vormen de talrijkste groep van sporen. De tweede categorie zijn de grote circulaire vormen. Ook bij verdwenen dorpen vormt de luchtfotografie een interessante aanvulling. Een 4de categorie sporen zijn de versterkingen uit de Nieuwe Tijden. Ze komen vooral voor in het noorden van Oost-Vlaanderen. Voor de studie van het wegennet zijn ook interessante resultaten gebekt. Ode perceleringen zijn zeer talrijk. De resultatren van luchtfotografisch onderzoek zijn zeker niet te onderschatten. Qua interpretatie en chronologie moet echter nog veel onderzoek verricht worden.

Citation KeySemey:1985c
VerantwoordelijkeVAMEELS