Het kasteel d'Aspremont te Rekem

TitelHet kasteel d'Aspremont te Rekem
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1985
AuteursVan De Konijnenburg, R
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang8
Begin en eindpagina's29-31
Samenvatting

Oudheidkundig bodemonderzoek in functie van de restauratie en renovatie van het kasteel. De opdracht was drieledig : onderzoek van de muren naar restanten van de oorspronkelijke interieurindeling. Het bodemonderzoek van de kelderruimten en het onderzoek van de onmiddelijke omgeving van het kasteel. Het bodemonderzoek is nog niet beeindigd, resultaten slechts voorlopig. Chronologisch zijn 4 perioden te onderscheiden. De oudste fase omvat centrale donjon, gelegen op een hoogte en omringd door een gracht. In een tweede periode gracht gedempt en vervangen door muur in maaskeien, derde fase vergroting van de omheiningsmuur, deze fase kan 14de eeuws zijn. De 16de eeuwse bouwfase, gedateerd door archivalia bestaat uit een volledig nieuw complex gebouwd (1590-1596 ) boven de restanten van de oude burcht. Wat betreft de overige vondsten, aardewerk, beenderen, etc. is het nog te vroeg conclusies mee te delen, hele scala gebruiksaardewerk van 12de tot 16de eeuw. Hierbij komen dan nog talrijke postmiddeleeuwse archaeologica . Het archeologsich onderzoek, opgravingen zowel als de studie van de archaeologica zullen in de loop van1985 verdergezet worden en vermeodelijk nog 5 à 6 jaren in beslag nemen.

Citation Keyvdkonijnen:1985a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI AODB