Stadsarcheologisch onderzoek te Brugge 1984

TitelStadsarcheologisch onderzoek te Brugge 1984
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1985
AuteursDe Witte, H
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang8
Begin en eindpagina's68-70
Samenvatting

Onderzoek in de kapel van het Sint Jans hospitaal, vaststelling ivm. bouwgeschiedenis en ivm.begravingen
Een gedeelte van het eerste Romaanse hospitaalgebouw werd ingetekend (gebouwd voor 1188), drieschepig langbouw langs de Mariastraat en vaststellingen i.v.m. latere uitbreidingsfasen van het hospitaalgebouw in het begin en op het einde vande 13de eeuw
In sint Jans en Sint Corneliuskapel 30 graven, oudste te dateren op het einde vand e 13de eeuw, jongste in tweede helft 18de eeuw . Muurschilderingen in graven eind 13de - 1ste helft 15de eeuw. Resten van 3 oude vloerniveaus, oudste 1ste helft 14de eeuw in dambordpatroon gelegde geel en bruin geglazuurde tegels.

Onderzoek voorafgaand aan groot bouwproject op noordoostelijk deel van de Burg. Baksteenconstructies behorend tot kloostergebouwen tegen noordzijde van Sint Donaaskathedraal aangebouwd, tiental begravingen op kerkhof ten noordoosten van koor Sint Donaaskerk
Archeologisch begeleiding van enkele bouwwerven :
Dichtbij de tweede stadsomwallng van 1297, tussen Vuldersstraat en Kazernevest verspreid over terreinwaterputten, afvalputten en mestputten onderzocht. De balnagrijkste vondstenconcentratie werd aangetroffen i een mestkuil en bevat aardewerk, glas , hout en leder. Redelijk aantal scherven van Spaanse Majolica, geheel te dateren 2de helft 14de - 1ste helft 15de eeuw . Iconografische bronnen tonen aan dat zich op die plaatsen landbouwbedrijven bevonden.

Citation KeyDeWitte:1985c
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLAPON