Archeologisch onderzoek in de Sint-Gilliskerk te Dendermonde (O.-Vl.)

TitelArcheologisch onderzoek in de Sint-Gilliskerk te Dendermonde (O.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1986
AuteursStroobants, A
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang9
Begin en eindpagina's37
Trefwoordenarchivalisch, bouwhistroisch onderzoek, fundering, kerk
Samenvatting

mei - juni 1985 hebben enkele leden van de plaatselijke werkgroep voor Archeologie en Monumentenzorg een beperkte opgraving ondernomen in de kerk van Sint-Gillis-Binne (Brusselsetraat) te Dendermonde. Geschiedenis van deze kerk nauw verbonden met die van de cisterciënzerinnenabdij van Zwijveke. Bestaande kapel nog in de 13de eeuw vervangen door nieuwe kerk, toren en koor van de gotische kerk tot op heden bewaard , dateren uit 14de - 1ste helft 15de eeuw De benedenkerk werd in 1779 afgebroken en door de huidige vervangen in 1780-1781. N.a.v. restauratiewerken werd oude bevloering uitgebroken. In demate van het mogelijke werden enkele archeologische steekproeven uitgevoerd (1 in middenbeuk, 3 in N-zijbeuk) localiseren zuidelijke beukmuur van de benedenkerk bleek niet mogelijkIn noordelijke zijbeuk bakstenen fundering. Geen enkele grafzerk nog in situ. Indien de opgravingen in de nabije toekomst aan de noordzijde van de huidige kerk zullen mogen verdergezet worden, dan moet het zeker mogelijk zijn om een groot gedeelte van het grondplan van de gotische kerk terug te vinden.

Citation KeyStroobants:1986b
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI IJANSEN