Lokalisatie en verspreiding van Antwerpse pottenbakkers

TitelLokalisatie en verspreiding van Antwerpse pottenbakkers
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1986
AuteursPottier, W
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang9
Begin en eindpagina's62-63
Trefwoordenarchiefonderzoek, majolica, pottenbakkersateliers
Samenvatting

De Antwerpse pottenbakkers vormen een tot op heden weinig bestudeerde groep ofschoon zij in de 16de eeuw grote faam verwierven dankzij de lokale majolicaproductie. Systematisch archiefonderzoek ifv localiseren van de ateliers
Aldus wordt een licht geworpen op de houding van de stedelijke overheid en de plaatselijke bevolking tov deze hinderlijke en brandgevaarlijke nijverheidstak, op de socio-professionele diversifiëring ("eerdenpotbackere" versus "geleyerbackere") en de familiale verbondenheid binnen eenzelfde beroepsklasse. Anderzijds wordt de archeoloog in staat gesteld om de gelokaliseerde sites te viseren en het opgravingswerk te laten beginnen van zodra de omstandigheden dit toelaten. Dit is des te belangrijker wanneer we weten dat in Antwerpen het eerste pottenbakkerscomplex nog moet blootgelegd worden. De aard van de lokale productie, productietechnieken en productiecapaciteit zijn slechts enkele onderdelen van de schat aan informatie die in de Antwerpse bodem wacht op enkele professionele pottenkijkers.
13 reeds gelokaliseerde pottenbakkerijen ( eind 14de - begin 17de eeuw) in de zone tussen omwalling ca; 1200 en de spaanse omwalling uit de 16de eeuw., ook in de nabijheid van de Kipdokpoort bevonden zich buiten de wallen twee pottenbakkerijen. De schaarse archeologische gegevens (proenen en misbaksels) bevestigen tevens de aanwezigheid van een pottenbakkerij aan de Sint Jansvliet en in de Korte Ridderstraat.

Citation KeyPottier:1986a
VerantwoordelijkeVAMEELS