Stadsarcheologisch onderzoek te Brugge (W. VL.)

TitelStadsarcheologisch onderzoek te Brugge (W. VL.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1986
AuteursDe Witte, H
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang9
Begin en eindpagina's71-74
Samenvatting

Burg, vooronderzoek in binnentuin nav afbraak en bouw ondergrondse parkeergarage. De proefopgraving leverde positief resultaat op betreffende de bewaringstoestand van de archeologische lagen en te verwachten vondsten., tot 6 m archeologische lagen. Al deze lagen bevatten een weinig scherven en opvallend veel dierenbeenderen (keukenafval). De oudste scherven lijken niet verder te gaan dan de 10de eeuw. De juiste aard van deze lagen kan wegens de te kleine oppervlakte niet gevat worden.
Boven de lagen een loopniveau, 12de eeuw.
Oudste lagen doorsneden doormuren met bakstenen parament en kern in baksteen en veldsteen , 13de eeuw, behorend tot gotische fase Sint Donaas kathedraal
Begravingen, kerkhof Sint Donaaskathedraal, vroegste begravingsactiviteit 13de eeuw, nadien tot 18de eeuw gebruikt.
15de - 16de eeuwse constructies in baksteen behorend tot kloostercomplex tegen Sint Donaaskathedraal aangebouwd
Het proefonderzoek heeft aangetoond dat de stratigrafische opbouw aan de noordoostzijde van de Burg voldoende goed is bewaard om de geschiedenis van die plaats te reconstrueren? De oppervlakte van de proefsleuf laat echter niet toe nu al een zeer duidelijk beeld te schetsen.
Na enkele steekproeven na afbraak brouwerij Aigle Belgica en ifv bouw ondergrondse parking werd het gehele terrein machinaal afgegraven , eerst op -1,50 m , vervolgens tot op tertiair zand.
Van enige kwartaire mariene afzettingen geen sprake, in tegenstelling met bepaalde theorieën die ten oosten van de Lange Rei een inbraakgeul van de DII-trangressie veronderstellen.
18 houten tonwaterputten onderzocht, 7 - mest-en afvalputten.
Een weinig 13de eeuws pottenbakkersafval wijst er op dat de pottenbakkers die langs de Potterei werkten tot vrij ver van hun werkplaats stortten.
De vondst van ruwe amber, halfafgewerkte en volledige afgewerkte kralen wijst op amberbewerking ter plaatse

Citation KeyDewitte:1986a
VerantwoordelijkeVAMEELS