Sporen van het verdwenen dorp Koksijde

TitelSporen van het verdwenen dorp Koksijde
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1986
AuteursTermote, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang9
Begin en eindpagina's79
Trefwoordenverdwenen dorp
Samenvatting

In 1995 bij graafwerken bouwresten van laat-middeleeuws kerkje van Koksijde aangetroffen
1985 bij bouwwerken langs de Zeelaan opnieuw sporen van de begraafplaats rond de kerk
Betreffende de vroegste geschiendenis van het dorp Koksijde tast men nog in het duister. Het was vermoedelijk één van de talrijke nederzettingen, die in de loop van de 11de - 12de eeuw op de zuidrand van de duinen ontstond. Het dorp kon mede door de nabijheid van de abdij Ten Duinen geen grote uitbreiding nemen. Eind 17de - begin 18de eeuw werd de nederzetting door de paraboolduin de Galloper overdekt. Kerk en kerkhof werden in 1706 opgeheven.
Graven : zowel kuil als kistbegravingen
Deze gegevens zijn van belang voor de reconstructie van de laat-middeleeuwse nederzetting en voor de occupatiegeschiedenis van het duingebied.

Citation KeyTermote:1986h
VerantwoordelijkeVAMEELS