Ceramiek uit de Lage Landen in Yorkshire

TitelCeramiek uit de Lage Landen in Yorkshire
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
AuteursVerhaeghe, F
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang10
Begin en eindpagina's10-11
Samenvatting

Studie van relevante vondsten in Yorkshire, nav. systematisch onderzoek naar en van middeleeuwse ceramiek uit de Lage Landen, voorlopige conclusies :
Vrij belangrijke verschillen tussen het Schotse en Noord-Engelse patroon, belangrijkste periode van aanvoer van dergelijke importen na het midden van de 14de eeuw ipv ervoor zoals in Schotland
In Yorkshire blijken bepaalde producten uit de Lage Landen succes te kennentot ver in de 15de eeuw, en zelfs tot in de (vroege) 16de eeuw. Directe invloed op vertegenwoordigde types en groepen, Vlaams hoogversierd en grijs minder vertegenwoordigd in Yorkshire ; uitgesproken voorkeur voor bepaalde types nl. roodgebakken geglazuurde pannen en grapen
Algemeen verspreidingsbeeld en patroon van doordringing van importceramiek geconcentreerd aan de kust en en meer bepaald de voorn,aamste havenstad Hull die talrijke en vrij intensieve handelscontacten onderhield met de Lage Landen en in bijzonder het Deltagebied. Vanuit Hull bereikte slechts een klein deel van de ceramiek de belangrijke stad York (dit in tegenstelling tot vb. Rijnlands steengoed). Een en ander vindt zijn verklaring in een complexe reeks socio-economische en zelfs politieke factoren , maar ook de rol van de locale, britse producties en met name het ontbreken van bepaalde voorwerptypes en de evolutie van de ceramiekmarkt en productie in Yorkshire zelf moeten erbij ingeschat worden.

Citation KeyVerhaeghe:1987a
VerantwoordelijkeVAMEELS