Stadsarcheologisch onderzoek te Brugge (W. VL.)

TitelStadsarcheologisch onderzoek te Brugge (W. VL.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
AuteursDe Witte, H
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang10
Begin en eindpagina's52-53
Trefwoordenbewoning, fundering, noodopgraving
Samenvatting

De systematische opgraving langs de Wulpenstraat en de 2 belangrijkste noodonderzoeken (Oosterlingenplaats en Spiegelrei) werden speciaal opgezet met het oog op het achterhalen van meer informatie betreffende de evolutie van de hydrografie in de Brugse binnenstad. Uit de doorgevoerde onderzoeken blijkt dat enkel archeologisch en kwartairgeologisch onderzoek bevredigende antwoorden kunnen geven.
De opgraving aan de Wulpenstraat doet vermoeden dat de huidige Lange Rei, nog steeds een pré-romeins tracé volgt.Het onderzoek op de Oosterlingenplaats heeft aangetoond het tracé van de eerste stadsomwalling van natuurlijke oorsprong is.
Site Oosterlingenplaats : na het versterken van de stadsomwalling in 1127, waarbij de bestaande natuurlijke waterloop wordt ingeschakeld, wordt het terrein met ca. 1 m opgehoogd met bijna steriel zand. Bewoning blijkt pas vanaf het midden van de 13de eeuw voor te komen (veel hoogversierd aardewerk), waarbij de oudste baksteenfunderingen op zware ingeheide eiken balken werden gebouwd.
Site Spiegelrei vertoont bijna gelijklopende opbouw
Site Wulpenstraat boven het galloromeinse niveau pas bewoning vanaf de 14de eeuw
Bij rioleringswerken werden muurconstructies ingetekend in de Baliestraat (oude rooilijn) en de Lange Raamstraat (aanbouw St gilliskerk). Bij de aanleg van het Sint Jacobsplein werd de fundering van een aanbouw van de Sint Jacobskerk vrijgelegd en ingetekend.

Citation KeyDewitte:1987c
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLAPON