Stadsarcheologisch onderzoek te Mechelen (Antw.)

TitelStadsarcheologisch onderzoek te Mechelen (Antw.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
AuteursSwinnen, M
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang10
Begin en eindpagina's62-63
Samenvatting

Huis Michiels, Korenmarkt 6 :onderzoek als voorbereidende fase van het restauratieproject, antwoord op een anatal concrete vragenivm bouwgeschiedenis van het pand waarvan de oudste historische gegevens teruggaan tot de 15de eeuw : onderzoek verschillende bouwfasen, sondering naar oudere bewoningssporen, studie gesloten vondstencomplexen
19e en 17de eeuwse vloer, ertussen puinlaag die grote hoeveelheden 18de eeuws schervenmateriaal bevatte
Noodopgravingen Zelestraat-Guldenbodemstraat : afvalkuilen, mogelijks teruggaand tot 13de eeuw
Prospectie en noodopgraving Oud Begijnhof : resten van enkele begijnenwoningen , aantal afvalkuilen, beginperiode van het begijnhof (1ste helft 13de eeuw)

Citation KeySwinnen:1987a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI KC