Stadsarcheologisch onderzoek in Gent

TitelStadsarcheologisch onderzoek in Gent
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1988
AuteursLaleman, M-C, Raveschot, P
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang11
Begin en eindpagina's65-67
Trefwoordenbouwhistorisch onderzoek, Steen
Samenvatting

Gentse binnenstad : bevindingen hebben betrekking op de ontwikkeling, het stadsbeeld en het leven in het middeleeuwse Gent
Gouvernementstraat : onderzoek van wezenlijk belang voor ontstaansgeschiedenis van Gent, schelpenceramiek en roodsbeschilderd aardewerk van Franse (?) origine
Voor het eerst goed bewaarde houtbouwelementen ontdekt, Baaistraat - Ridderstraat balken als fundering voor gebouw in Doornikse kalksteen
Tiental constructies uit Doornikse kalksteen en vijftal gebouwen in baksteen groot formaat
Ryhovesteen gedetaillerd bestudeerd
Nav. restauratie Zuivelbrug, brugboog in doornikse kalksteen, wellicht Ser Boudinsbrug uit 1363-1364
De archeologische begeleiding van de restauratiewerken aan het Gravensteen leverde een aantal nieuwe bevindingen op voor de chronologie en bouwgeschiedenis van de diverse constructies die het Gravensteencomplex uitmaken, evenals van de teogepaste constructietechnieken.
Kop van een koe in ongeglazuurd rood aardewerk ontdekt bij wegenwerken in de Kalversteeg, mogelijk nokversiering

Citation KeyLaleman:1988b
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLOMBAERT