Meetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in Vlaanderen tijdens het interbellum

TitelMeetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in Vlaanderen tijdens het interbellum
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar2005
AuteursHeynickx, R
Departement, vakgroep of afdelingDepartement Geschiedenis
UniversiteitKatholieke Univeristeit Leuven
PlaatsLeuven
GraadProefschrift
Samenvatting

In dit proefschrift bestudeert Rajesh Heynickx hoe katholieken tijdens het interbellum de fundamentele onzekerheid over hun eigen rol en plaats in de omringende wereld analyseerden en kanaliseerden. De invalshoek om dat proces te doorgronden, is de artistieke praktijk of het spreken over kunst. In elk van de hoofdstukken staat een kunstenaar of intellectueel centraal. Léonce Reypens, jezuïet-filoloog en specialist van de Middelnederlandse mystiek, vormt de spil van het eerste hoofdstuk. Vervolgens passeert de modernistische architect en publicist Huib Hoste de revue. Het derde hoofdstuk handelt over de auteur en criticus Gerard Walschap. Daarna komt de avant-gardistische schilder, dichter en auteur Michel Seuphor aan bod. In het vijfde en zesde hoofdstuk ten slotte wordt respectievelijk ingezoomd op de kunstfilosoof en politicus Edgar De Bruyne en de kunstcriticus Jozef Muls. Die figuren werden ‘gebruikt’ om toegang te krijgen tot een ruimer panorama van theoretische discussies, ideologische crisissen en brede netwerken. (Bron: http://www.kdc.kun.nl/trajecta/dissertaties05.html)

Citation KeyHeynickx:2005a
VerantwoordelijkeLMEGANCK-ok