Niet alleen een toevluchtsoord voor monniken. Nestgelegenheden uit het midden van de 16de eeuw in de traptoren van het voormalig refugium van de benedictijnenabdij van Sint-Truiden, Schoutetstraat, 3, Mechelen (Antw.)

TitelNiet alleen een toevluchtsoord voor monniken. Nestgelegenheden uit het midden van de 16de eeuw in de traptoren van het voormalig refugium van de benedictijnenabdij van Sint-Truiden, Schoutetstraat, 3, Mechelen (Antw.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursBungeneers, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang22
Begin en eindpagina's51-52
Trefwoordenabdij, bouwhistorisch onderzoek, nest, spreeuwpot, stadsarcheologie, traptoren
Samenvatting

Het voormalige refugium van de benedictijnenabdij van Sint-Truiden te Mechelen dateert nog grotendeels uit de periode 1550-1551.
Toen de traptoren tijdens de renovatie en restauratiewerken van 1997-1998 in de stellingen stond, kon worden vastgesteld dat openingen de randen zijn van in de muren ingemetselde kruiken, meest talrijk aan oost-, zuidoost-, en zuidkant. Typologisch zijn de kruiken te identificeren als spreeuwpotten van het zogenaamde langsgeveltype. In de torenmuur ingebracht als nestgelegenheid. Spreeuwen ? Insectenbestrijding ?
Hoewel spreeuwpotten in de eertse plaats bedoeld waren om vogels voor consumptie te kweken, is dit geen unicum. Spreeuwpotten in situ behouden.

Citation KeyBungeneers:1999b
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI KC