Archeologisch onderzoek in Zuid-West-Vlaanderen (W. Vl.)

TitelArcheologisch onderzoek in Zuid-West-Vlaanderen (W. Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursDespriet, P
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang22
Begin en eindpagina's60-61
Samenvatting

Toezicht op 22 grote werven rond Kortrijk en Menen door Vzw Archeologische stichting voor ZUid-West-Vlaanderen
Belangrijkste vaststellingen in Kortrijk
Begijnhof : laat-middeleeuwse vestingstoren (2de ehlft 14de eeuw) met aansluitende stadsmuur en nabijgelegen bouwresten (15de - 16de eeuw) ingetekend. De studie van deze 17de eeuwse huizen bracht de inwendige organisatie (beerputten, waterputten, haarden ) en jongere verbouwingen aan het licht . Rijk vondstenmateriaal aan vaatwerk, vloer en wandtegels
O.L.V.-kerk : onderzoek bovenbouw koorpartij - 14de eeuw
Kleine Leiestraat : grootschalige noodopgraving liet toe romeinse havenkom te situeren, 1ste-3de eeuw
in de tweede helft 13de eeuw met afval opgehoogd. Allerlei vondsten bevestigen de archivalia die het bestaan van kalkovens, steenovens, pottenbakkers en tegelovens op dit terrein aanwijzen van 14de tot 18de eeuw
Budastraat : Kanaal opgevuld in de periode 1350-1600
Franse dwangburcht: weermuur uit 1301, rijk vondstenmateriaal, slibversierde tegels (Gravenkapel 1370-1373)

Citation KeyDespriet:1999a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLAPON