Stadsarcheologisch onderzoek in Gent

TitelStadsarcheologisch onderzoek in Gent
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursLaleman, M-C, Stoops, G
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang22
Begin en eindpagina's68-70
Trefwoordenkanon, molen, ophoging, Steen
Samenvatting

Het stadsarcheologisch onderzoek in Gent over 1998 omvatte 50 terreininterventies van zeer verscheiden aard en in functie van diverse infrastructuur-, bouw-, renovatie en restauratieprojecten. 1700 vooronderzoeken, al dan niet uitgebreide adviesopdrachten voor wegen- en infrastructuurwerken, restauratie en renovatieprojecten, stedebouwkundige plannen en attesten, eigendomsoverdrachten, wettelijke beschermmingen, verkavelingen en zo meer.. Weinig mogelijlheden voor de uitwerking van de bevindingen, het opstellen van eindrapporten of de realisatie van wetenschappelijke publicaties.
De meeste aandacht ging in dit verband naar de uitwerking van ceramische vondstcomplexen, van de bevindingen voor het Huis De Spiegel en andere middeleeuwse stadshuizen, het prehistorisch vondstenensemble van het Gouden Leeuwplein, de muntschat van de Korenmarkt en het "Zwarte Laag" project. Een hele reeks opgravingen en muuronderzoeken hadden betrekking op kerken, abdijen en kloosters in Gent.
Korenmarkt : vooronderzoek voorafgaand aan herinrichting stedelijke ruimte
1 meter dikke post-middeleeuwse ophogingslagen, puinlaag met opmerkelijke concentratie biscuit en technische aardewerk, majolica en faïence uit de vroege 18de eeuw. De vondst zelf verwijst naar de lokale ceramische bedrijvigheid die de jongste jaren op basis van archeologische bevindingen en nieuw historisch onderzoek beter bekend geraakt.
Onder de postmiddeleeuwse lagen , donker pakket, rijk aan organisch materiaal, al in de late middeleeuwen verstevigd met flinters doornikse steen.
Diepere middeleeuwse lagen , houten palen en paketten van mest, meekrap en wouw, natuurlijke kleurstoffen voor textiel, niet in de Gentse regio geteelt, import, een nieuw gegeven voor de kennis van handel en nijverheid in het middeleeuwse Gent, net als muntvondst, uit de late 12de eeuw één van de vroegste voorbeelden van Franse muntimport in onze gewesten
Vooronderzoek Groot Kanon, 15de eeuwse bombarde
Bodem en muuronderzoek van een molenconstructie aan de rand van de Bourgoyenmeersen. Reeds in de 12de eeuw gekend. Bestaande bakstenen molenconstructie opgetrokken in 1702, na brand vorige houtbouw
Kennis over stenen middeleeuwse stadshuizen opnieuw in belangrijke mate aangevuld

Citation KeyLaleman:1999c
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLOMBAERT