Archeologisch onderzoek bij de aanleg van de aardgasleiding Zeebrugge-Raeren (fase 1997) : overzicht van de sporen uit de Middeleeuwen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen

TitelArcheologisch onderzoek bij de aanleg van de aardgasleiding Zeebrugge-Raeren (fase 1997) : overzicht van de sporen uit de Middeleeuwen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursDe Clercq, W
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang21
Begin en eindpagina's11
Trefwoordengracht, Leer
Samenvatting

Sporen uit de Middeleeuwen bij aanleg aardgasleiding Zeebrugge-Raeren
Oudegem (Dendermone) - Ouburg, sporen uit Karolingische tijd, paalgaten spieker, kleine kuilen, diepe gracht, schaarse archaeologica
Oostwinkel-Mostmolen : grachtencomplex uit Late Middeleeuwen, kleine waterput 12de eeuw
Oostwinkel-Veldmolenhoek : grachtencomplex, laat-middeleeuwse datering, 2de helft 13de - begin 14de eeuw
Maldegem-Oude Burkelslag : grachten, late middeleeuwen

Citation KeyDeclercq:1998l
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI SMORTIER, JMOENS