Het voormalig kasteel Gottendijs (Vl. Brab.)

TitelHet voormalig kasteel Gottendijs (Vl. Brab.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursDe Cree, F
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang21
Begin en eindpagina's13-14
Trefwoordenkasteel, landelijke archeologie
Samenvatting

Wetensschappelijk archeohistorische studie van het kasteel en het domein Gottendijs
De site Gottendijs en de onmiddelijke omgeving vormen een eenheid die in het verleden nog niet werd onderzocht, noch door middel van archivaal onderzoek, noch door enige vorm van opgraving of schattendelverij. ook was de site niet ondermijnd door moderne landbouwtechnieken of militiare ondernemingen. Bijgevolg kan men de site Gottendijs als een ideaal buitenluchtlaboratorium voor een algeheel multidisciplinair archeologisch project beschouwen, waarbij de meest wetenschappelijke opgravingsmethodes, vondstenregistratie en analyse worden toegepast
De studie van archivalia : oudst gekende vermelding dateert uit 1343, niet het belangrijkste kasteel uit de regio, bewoningvan de 13de - 14de eeuw tot heden
Waar het archeologisch verleden van Mechelen en het Hageland zich duidelijk op de landkaart profileren gebeurde er weinig archeologisch onderzoek tussen de beide gebieden. De stelling dat er weinig onderzoek gebeurd omdat de regio archeologisch weinig te bieden heeft dient men vanuit een andere hoek te bekijken. deregio heeft voorlopig archeologisch weining te bieden doordat er weinig archeologisch onderzoek is gebeurd. Door zijn eenheid biedt het Gottendijsdomeini de mogelijkheid om in detail de microkosmos van een maatschappij van de 13de -14de eeuw tot heden te analyseren en op termijn extrapolaties naar de macrokosmos van het Ressort van de Heerlijkheid Mechelen

Citation KeyDecree:1998a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI IJANSEN