Stadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.Vl.)

TitelStadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursLaleman, M-C, Stoops, G, Vermeiren, G
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang21
Begin en eindpagina's71-73
Trefwoordenmuurarcheologisch onderzoek, stadsarcheologie
Samenvatting

Stadsarcheologisch onderzoek 1997 : 30 terreininterventies van zeer verscheiden aard en in functie van zeer diverse infrastructuur, bouw en renovatiewerken en 700 vooronderzoeken, al dan niet uitgebreide adviesopdrachten
Weinig mogelijkheden voor uitwerken bevindingen, eindrapporten en wetenschappelijke publicaties
Meeste aandacht ging naar uitwerking ceramische vondstencomplexen, bevindingen middeleeuws huis De Spiegel en bouwhistorisch onderzoek Elisabethhuis aan de Rabotstraat
Belangrijkste opgravingen ifv herinrichting stedelijke ruimte
Kouter
middeleeuwse en postmiddeleeuwse ophogingslagen, middeleeuwse kuil met hoornpitten
Botermarkt
Gallo-romeins brandrestengraf , middeleeuwse ophogingslagen late 9de - eind 12de eeuw ; houtbouw en bakstenen spaarboogfundering 14de eeuws schepenhuis
Goudenleeuwplein
Middeleeuws lagenpakket, zgn. zwarte laag
Ophogingslaag gesneden door 4-tal huizen , Stenen, bakstenen huizen uit late middeleeuwen
Kleine interventies
12de eeuwse stadsmuur
; muurarcheologisch onderzoek refter Sint Baafsabdij ; fundering dominicanenklooster ; 14de eeuwse kaaimuur ; muurarcheoloigsch onderzoek Bijlokehospitaal 13de eeuw ; graslei, waterspuwers 14de eeuw ; Onderbergen 2-4 middeleeuwse huisstructuur in het voormalige klooster van de geschoeide karmelieten ...

Citation KeyLaleman:1998g
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI SMORTIER