Archeologisch onderzoek in en rond de Sint-Martinuskerk te Velzeke (O.-Vl.)

TitelArcheologisch onderzoek in en rond de Sint-Martinuskerk te Velzeke (O.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1997
AuteursDe Mulder, G, Rogge, M
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang20
Begin en eindpagina's21-22
Trefwoordenbouwgeschiedenis, gracht, kerk
Samenvatting

In het kader van restauratie kerk via enkele kleine sleuven op specifieke plaatsen gepoogd de bouwgeschiedenis van de kerk te vervolledigen
Verschillende middeleeuwse en jongere vloerniveaus, ophogingen en afbraaklagen
In aanlegsleuf muur, scherf in Badorftechniek , bouwfase stenen koor 9de - 10de eeuw
Steenbouw opgrericht boven ouder grafveld - vier inhumaties aangesneden
Onderzoek op 2 bedreigde percelen in de nabijheid van kerk - 2 grachten , enkele kuilen en paalgaten
Opvullingsfaze grachten : 10de tot begin 13de eeuw

Citation KeyDemulder:1997b
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI SMORTIER