Rurale bewoning : een preventief archeologisch onderzoek te Sint-Martens-Latem (O.-Vl.)

TitelRurale bewoning : een preventief archeologisch onderzoek te Sint-Martens-Latem (O.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1997
AuteursDeschieter, J, Vermeulen, F, Bauters, L, Van der Plaetsen, P
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang20
Begin en eindpagina's48
Trefwoordenlandelijke archeologie
Samenvatting

Archeologisch onderzoek voorafgaand aan constructie nieuw gemeentehuis
Volledige plattegrond 14de eeuws stalgebouw of schuur, complex van jongere constructieresten (beerputten, waterputten, kelders)
Oudste bewoningssporen in situ : 12de - 13de eeuw, grachten en greppeltracé, enkele mestkuilen en geïsoleerde paalkuil met ffragment paal
Vondstenmateriaal reducerend gebakken en roodbeschilderde importceramiek, aantal stukken van maalstenen
Vondstloze beerput 17de - 18de eeuw ; postmiddeleeeuwse bakstenen sokkel, 2 kuilen met goed bewaarde runderskelteen, 18de og 19de eeuws afvoerkanaal
Aangesneden sporen maken deel uit van deels omgrachte middeleeuwse boerderij, vanaf 12de eeuw
kern Sint-Baafsheerlijkheid

Citation KeyDeschieter:1997e
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI SMORTIER