Stadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.-Vl.)

TitelStadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1997
AuteursLaleman, M-C, Stoops, G
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang20
Begin en eindpagina's65-67
Trefwoordenleer, open ruimte, plein, stadsarcheologie
Samenvatting

40 terreininterventiesvan zeer verscheiden aard ifv diverse bouw en infrastructuurwerken, 530 vooronderzoeken en adviezen
Opgravingen op 2 stadspleinen, voorafgaand aan inplanting ondergrondse parkings
Kouter : binnen 12de eeuwse stadsomwalling
Algemene historische vraagstelling : plaats van de Kouter in de ontwikkeling van Gent
Ophogingspakket van 2,70 meter met 15 horizontale lagen, oudste 13de eeuw
Open ruimte in het midden van de 17de eeuw als stadsplein aangelegd
Onder ophogingslagen , kuilen, sporen van palen haringen, ten laatste 13de eeuw, verwijzend naar tijdelijke bouwsels ifv markten, feesten ...

Emile Braunplein
Post-middeleeuwse gebouwresten , Houten middeleeuwse straatbedekking dekt donker humeus pakket met veel organisch materiaal, o.a. dierlijk bot, 11de - 13de eeuw, af
Concentratie aan leerafval
De monsters voor labo-onderzoek en uitgezeefde bulkmonsters vormen de basis voor verder diepgaand archeologisch, wetenschappelijk, histrorisch onderzoek rond het ontstaan, de ontwikkeling en de betekenis van dat middeleeuwse ophogingspakket

Waarnemingen bij wegenwerken, restanten laat-middeleeuwse stadsmuur, opvolging nav van restauraties van kerken en abdijen en registraties ifv middeleeuws huizenonderzoek

Citation KeyLaleman:1997c
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI SMORTIER