Stadsarcheologisch onderzoek te Leuven (Vl. Br.)

TitelStadsarcheologisch onderzoek te Leuven (Vl. Br.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1997
AuteursVandekerchove, V
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang20
Begin en eindpagina's81-83
Trefwoordenfundering, stadsarcheologie
Samenvatting

Funderingen en een kelder in de Naamsestraat, fundering 14de eeuw
Menselijke resten op de Grote Markt te Leuven - niet in situ - locatie opvallend
De herontdekte resten van een uitgebreide opgravingscampagne in de tuin van het Stedelijk Museum VanderKelen - Mertens, doel localiseren bijgebouwen van het college, afgedekte put
Nieuwe vondsten op de oever van de Dijle, gevarieerd afval afkomstig van baggeren
Het Augustijenenklooster op de Vismarkt, Spitsbogen in zandsteen van Gobertange, deel van ca. 1236 gestichte Augustijnerklooster, later geïntegreerd in woning
De resten van de woning Merdael in de Naamsestraat, funderingsmuur van 16dee euwse woning

Citation KeyVandekerch:1997d
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI IJANSEN