Archeologisch onderzoek in Gent (O. VL.)

TitelArcheologisch onderzoek in Gent (O. VL.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2007
AuteursAcke, B. Antheunis, G, Bru, AM, Laleman, MC, Steurbaut, P, Stoops, G, Trommelmans, R, Vermeiren, G
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang30
Begin en eindpagina's2-5
Trefwoordenabdij, bouwhistorisch onderzoek, brug, fort, huizenonderzoek, majolica, pottenbakkersatelier17de E, stadsarcheologie, Steen
Samenvatting

Bijlokesite : abdij- en kloostergebouwen, 16de eeuwse Craeckhuys (hospitaalentiteit) ; 19de eeuws materniteit, opgravingen, bouwhistorisch en dendrochronologisch onderzoek
Bisdomplein : nav. bouw brug, heraanleg plein en heropenen Schelde : twee verkennende onderzoekssleuven ; oudste sporen wijzen op geleidelijke opvulling waterrijk gebied ; nieuwe hypothese oorspronkelijke oever meer westwaarts ; oudste bestrating mogelijk 15de eeuw ; bakstenen constructieresten hoge boogbrug (1527-1528-historisch onderzoek ; iconografisch) , gewad, brugwachtershuis, watertrap, brugconstructie en kademauren van 16de tot 20 ste eeuw herhaaldelijk verbouwd
Kuil met pottenbakkersafval, kokers, pennen, proenen, halffabrikaten te linken aan manifactuur majolica, faience , hollands porcelein (1654-1675)
Onderzoek middeleeuwse stadshuizen , Stenen
Korenmarkt : muurresten verdwenen bouwblok, 13de eeuwse bestrating
Militair patrimonium : survey restanten militair erfgoed in Citadelpark, Fort van Monterey

Citation KeyAcke:2007c
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI SMORTIER