Archeologisch onderzoek in de Zeebrugse achterhaven (mei-september 2006) (W.-Vl.)

TitelArcheologisch onderzoek in de Zeebrugse achterhaven (mei-september 2006) (W.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2007
AuteursDe Maeyer, W, Huyghe, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang30
Begin en eindpagina's121-126
Trefwoordenbewoning - 1300-1325, grachtjes en kuilen - midden 13de eeuw, landelijke archeologie, Landelijke bewoning, veenwinning - 12de eeuw
Samenvatting

Sites met walgracht, 14-15
Veenwinningskuilen
Vlak
Uitbreiding zuidelijk dok zeebrugge, cultuurhistorisch en biologisch uniek poldergebied tot begin jaren 70,
1970 gedeeltelijke opgraving middeleeuwse bewoningskern, Cathemmote, Dudzele
Achterhaven I : hoeve met walgracht (12de - eerste helft 15de eeuw) Bouw bakstenen woning en graven grachten (1300-1325) ; ouder grachtje (2de helft 13de - eerste kwart 14de eeuw) ; zes kadaverbegravingen ; veenwinning 12de eeuw
Proefsleuvenonderzoek : sporen volle en late middeleeuwen
Achterhaven II : site met walgracht, indeling van de site op basis van grachten, 12de - 15de eeuw, enkele grachten vondstrijke vulling eerste helft 14de eeuw ; veenwinningskuilen

Citation KeyDe Maeyer:2007b
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLAPON