De steenhouwchronologie op verschillende bouwmaterialen in België

TitelDe steenhouwchronologie op verschillende bouwmaterialen in België
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2001
AuteursDoperé, F
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang24
Begin en eindpagina's90-93
Trefwoordenbouwchronologie, bouwgeschiedenis, bouwmateriaal, muurarcheologie, natuursteen, steenhouwchronologie
Samenvatting

De steenhouwchronologie staat momenteel enkel op punt voor de witte kalkzandsteen. Tussen de 12de en 16de eeuw hebben 3 steenhouwtechnieken elkaar opgevolgd. De referentiedat laten niet alleen toe om een bijkomend dateringselement aan te voeren voor bepaalde bouwelementen. De overgangslijnen of zones tussen twee verschillende steenhouwtechnieken laten bovendien toe om momentopnamen vast te leggen. In een aantal gevallen kunnen bovendien belangrijke correcties worden aangebracht aan de bouwhistoriek.
Gezien het belang van deze resultaten voor de studie van de evolutie van middeleeuwse bouwwerven was het dus ook aangewezen om ook voor de andere in België gebruikte bouwmaterialen na te gaan of een steenhouwchronologie kon worden vastgelegd met een aantal referentiedata. Een eerste beperkt proefproject werd in 1999 in Limburg uitgevoerd en afgewerkt in 2000. De eerste gegevens zijn veelbelovend en rechtvaardigen de verderzetting van dit project. Essentieel blijft wel dat de overgangen tussen opeenvolgende technieken voldoende scherp moet kunnen gedateerd worden

Citation KeyDoperé:2001a
VerantwoordelijkeVAMEELS