1.3 Landschapsecologie

In landschapsecologie wordt de fysische en ecologische studie van het landschap samengebracht om het landschap als geheel te kunnen analyseren. De nadruk ligt op patronen en processen om de eigenschappen en het functioneren van het landschap te kunnen begrijpen. Het is hierbij van belang oog te hebben voor relaties tussen abiotische eigenschappen en levensgemeenschappen en het gebruik van het landschap door de mens. Landschap wordt gezien als een niveau (van complexiteit en organisatie) dat boven het niveau van ecosystemen staat. (Bron:De positie van de landschapsecologie aan de Nederlandse universiteiten)

Dit hoofdstuk is reeds opgestart en wordt later online geplaatst.