Diksmuide

Oostkerke

Devliegher, L., 1957. Oostkerke. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming "Société d'Emulation" te Brugge , 94(1-2), p.85.

Verdere opgravingen op het leenhof ter Wissche

Verhaeghe, F., 1974. Verdere opgravingen op het leenhof ter Wissche. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming "Société d'Emulation" te Brugge , 111(1-2), pp.124-127.

Middeleeuwse bewoning te Lampernisse

Verhaeghe, F., 1973. Middeleeuwse bewoning te Lampernisse. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming "Société d'Emulation" te Brugge , 110(1-2), pp.101-102.

Mithras and Roman jewellery in Belgium

Sas, K., 2004. Mithras and Roman jewellery in Belgium. In M. Martens & De Boe, G. Roman Mithraism: The Evidence of the Small Finds. Archeologie in Vlaanderen Monografie. Brussel, pp. 359-362.

Pagina's

Abonneren op RSS - Diksmuide