Oudenaarde

Archeobotanisch bewijs voor ontginning en lage-afstandtransport van turf in Vlaanderen rond 1200 AD: heropgegraven veen uit de abdij van Ename (Oudenaarde, Prov. Oost-Vlaanderen)

Besluit
Door hun herkenning als hoogveen leveren de enaamse turfblokken nu dus materieel bewijs voor turftransport over lange afstand rond 1200 AD en hun eindbestemming. Deze consumptiezijde van de turfhandel bleef tot nu toe sterk onderbelicht. Alle aandacht ging naar de productiegebieden. Het voorgestelde onderzoek opent dan ook perspectieven voor de studie van de geschiedenis van turf in het Vlaamse binnenland, waar alleen consumptie van hoogveenturf mogelijk was, en geen productie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Oudenaarde