Bouwkundig Erfgoed: Conservatie/restauratie Bouwkundig Erfgoed

3.1.1.1.1 Beleid op het vlak van preventieve conservatie in Vlaanderen

De zorg voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen is gewestmaterie. De minister bevoegd voor onroerend erfgoed wordt o.a. ondersteund in de voorbereiding van zijn beleid door een wetenschappelijke instelling binnen de eigen administratie, nl. het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE).

Inleiding, definitie en afbakening van het studiegebied

De definiëring van het begrip conservatie-restauratie van bouwkundig erfgoed en de afbakening van het onderzoeksdomein is geen sinecure. Tot op heden is er geen internationale eenduidigheid voor wat betreft de wetenschappelijke terminologie m.b.t. conservatie-restauratie.

In Vlaanderen schaart men zich achter Europese conventies, zoals

3.1 Conservatie-restauratie van bouwkundig Erfgoed

  • Versie: 1
  • Datum: 11/12/2008
  • Auteurs: Nathalie Vernimme
  • Medewerkers: Joke Buijs, Hilde De Clercq, Roland Dreesen, Koen Van Balen, Birgit Van Laar, Yves Vanhellemont

Pagina's

Abonneren op RSS - Bouwkundig Erfgoed: Conservatie/restauratie Bouwkundig Erfgoed