Archeologie

2 Mesolithicum

 • Versie: 1
 • Datum: 27/10/2010
 • Auteurs: Marijn Van Gils, Philippe Crombé, Marc De Bie, Yves Perdaen, Joris Sergant, David De Wilde, Pierre Vermeersch, Machteld Bats, Gunther Noens

1 Paleolithicum

 • Versie: 1
 • Datum: 11/12/2008
 • Auteurs: Marc De Bie, Philip Van Peer, Philippe Crombé, Marijn Van Gils, Ann Van Baelen, Yves Perdaen, David De Wilde

8.2 Scheepswrakken en scheepsonderdelen in rivieren en aan land

 • Versie: 1
 • Datum: 11/12/2008
 • Auteurs: Marnix Pieters, Inge Zeebroek, Ine Demerre, Tom Lenaerts

1 Inleiding

Behalve in de Noordzee en op de stranden worden scheepswrakken regelmatig meer landinwaarts aangetroffen zoals de hieronder voorgestelde lijst van vindplaatsen aantoont.

8.1 Archeologisch onderzoek beneden de hoogwaterlijn

 • Versie: 1
 • Datum: 11/12/2008
 • Auteurs: Marnix pieters, Ine Demerre, Tom Lenaerts, Inge Zeebroek, Patrick Monsieur

Pagina's

Abonneren op RSS - Archeologie