Landschap: Biotische natuurwetenschappen

2.2 Biotische natuurwetenschappen

Het biotisch systeem bestaat uit het geheel van levende materie in het landschap. De biotische natuurwetenschappen bestuderen bijvoorbeeld de verspreiding van soorten, biodiversiteit, de indicatoren voor bepaalde milieuomstandigheden, de invloed van veranderingen in landgebruik op soorten, etc. Onderzoeksgebieden die hier aan de orde kunnen komen, zijn onder meer Vegetatiekunde waarin plantengemeenschappen worden bestudeerd of Ecologie waar het voorkomen en de verspreiding van organismen centraal staat.

Abonneren op RSS - Landschap: Biotische natuurwetenschappen