Landschap: Menswetenschappen

4.1 Landschapskunde

Bij landschapskunde (landscape science) wordt het landschap vanuit verschillende disciplines bestudeerd. Hierbij worden minstens natuur- en menswetenschappen gecombineerd en kunnen ook niet-wetenschappers als beheerders, ambtenaren, etc. bij het onderzoek worden betrokken. Men noemt dit transdisciplinariteit. Daarom wordt landschapskunde vaak ingezet voor de studie van het landschap in het kader van de inrichting en het beheer. Op die manier kan rekening worden gehouden met alle factoren die een rol spelen in het landschap bij het ontwerp voor een nieuwe inrichting of voor beheersplannen.

2.3 Menswetenschappen

De invloed van de mens op de vorming van het landschap staat in dit hoofdstuk centraal. Er zijn een aantal verschillende wetenschappen die zich op de mens richten.
Bij archeologie worden de resten van menselijke activiteiten in het bodemarchief bestudeerd. Aan de hand van de resultaten kan een beeld worden gegeven van de vroegere activiteiten en de samenleving. 1

Abonneren op RSS - Landschap: Menswetenschappen