Archeologie Mesolithicum

2.3 Balans van de ontsluiting van het onderzoek

1 Werkwijze

Al het graaf- en onderzoekswerk wordt voor de wetenschap pas relevant wanneer de resultaten ervan ook behoorlijk gepubliceerd raken en opgepikt door de ruimere onderzoeksgemeenschap. In dit onderdeel gaan we na in hoeverre dit voor het onderzoek van het mesolithicum in Vlaanderen vlot verloopt.

2.2 Balans van het terreinwerk

1 Overzicht van toevalsvondsten, prospectievondsten, opgravingen

Toevalsvondsten uit deze periode zijn relatief zeldzaam, vermoedelijk omdat het materiaal niet gemakkelijk herkend wordt door niet-specialisten. Dit geldt voor zowat de gehele prehistorie. Wanneer hier specifiek op wordt gelet en de opgravingsstrategie eraan aangepast, kunnen sites bij opgraving van recentere periodes. wel ‘toevallig’ worden aangetroffen.

2.1 Inleiding

1 Afbakening in tijd en ruimte

De archeologie van het mesolithicum onderzoekt de laatste jagers-verzamelaars in hun toenmalige milieu, op basis van achtergelaten en bewaarde materiële sporen en resten. Het mesolithicum vangt ongeveer 11.200 jaar geleden aan met het begin van de huidige tussenijstijd (holoceen), het preboreaal. Gedurende het vroegholoceen kende het klimaat een geleidelijke opwarming, waardoor de zeespiegel steeg en de Noordzee langzaamaan volliep. Hierdoor werd ook de Scheldebedding naar het noorden verlegd.

2 Mesolithicum

  • Versie: 1
  • Datum: 27/10/2010
  • Auteurs: Marijn Van Gils, Philippe Crombé, Marc De Bie, Yves Perdaen, Joris Sergant, David De Wilde, Pierre Vermeersch, Machteld Bats, Gunther Noens

Pagina's

Abonneren op RSS - Archeologie Mesolithicum