Archeologie Neolithicum

3.5 Balans in de ruimte

5.1 Overzicht van de gekende sites per archeoregio

3.4 Balans in de tijd

4.1 Dateringsproblematiek en beschikbare dateringen

3.3 Balans van de ontsluiting van het onderzoek

3.1 Werkwijze

Al het graaf- en onderzoekswerk wordt voor de wetenschap pas relevant wanneer de resultaten ervan ook behoorlijk gepubliceerd raken en opgepikt door de ruimere onderzoeksgemeenschap. In dit onderdeel gaan we na in hoeverre dit voor het onderzoek van het paleolithicum in Vlaanderen vlot verloopt.

3.2 Balans van het terreinwerk

2.1 Overzicht van toevalsvondsten, prospectievondsten, opgravingen

2.1.1 Toevalsvondsten

3 Neolithicum - Vroege landbouwers

  • Versie: 1
  • Datum: 13/04/2011
  • Auteur: Bart Vanmontfort
  • Medewerkers: Luc Amkreutz, Philippe Crombé, Marc De Bie, Ivan Jadin, Leendert P. Louwe Kooijmans, Marleen Martens, Marijn Van Gils, Philip Van Peer, Pierre Vermeersch

Pagina's

Abonneren op RSS - Archeologie Neolithicum