Archeologie Volle Middeleeuwen

6.2.3.5 Aarden versterkingen

6.2.3.5 Aarden versterkingen

  • Versie: 1
  • Datum: 03/09/2010
  • Auteurs: Dirk Callebaut, Sam De Decker, Maarten Berckers, Britt Claes en John De Meulemeester

1 Inleiding

6.2.3.1.2 De stadswording

Gegevens over de vroegmiddeleeuwse pre-stedelijke nederzettingen die de latere Vlaamse steden voorafgaan zijn momenteel ook nauwelijks uit het archeologisch onderzoek aanwezig. Volgens historische en topografische analyses hebben de meeste steden in het voormalige graafschap Vlaanderen en hertogdom Brabant een vroegmiddeleeuwse oorsprong (Verhulst 1999; Verhulst & Declercq 1989) 1 (Oost & Van Uytven 1990, Callebaut 1983), terwijl het middeleeuwse Tongeren een evolutie kent uit een Romeinse stad.

  • 1. Citekey DeMeulemeester:1990b niet gevonden

6.2.2.3 Onderzoek per Archeoregio

1 Inleiding

Het aantal bekende archeologische sites uit de vroege en volle middeleeuwen verschilt sterk per archeoregio. Bovendien blijken uit de spreiding van deze sites per archeoregio ook grote verschillen in types van vindplaatsen en in culturele periodes. Ten slotte tonen de bekende sites ook een discrepantie aan in de densiteit en aard van archeologische activiteit per regio. Maar wat binnen deze archeoregio’s bovenal opvalt, is de uiterst schaarse kennis van de vroege en volle middeleeuwen.

6.2.2.2 Thematisch wetenschappelijk onderzoek

Naast de de stroom van archeologisch onderzoek dat gestuurd wordt door de agenda van de ruimtelijke ontwikkeling is in Vlaanderen ook heel wat thematisch onderzoek aan de gang. Beide worden hier wel naast elkaar geplaatst, maar heel wat thematisch onderzoek vormt juist het kader voor heel wat preventieve archeologie. Omgekeerd vormen de resultaten van grootschalig preventieve opgravingsprojecten regelmatig de basis voor een thematisch onderzoek.

6.2.2.1 Onderzoekers en onderzoeksinstellingen

De huidige expertise van het archeologisch onderzoek van de vroege en volle middeleeuwen is verspreid over verschillende onderzoeksinstellingen. Bij de Vlaamse Gemeenschap zitten verschillende onderzoekers die in deze periode gespecialiseerd zijn. Bij het VIOE zijn vooral Rica Annaert, Dirk Callebaut en Koen De Groote met onderzoeksprojecten bezig uit de vroege of volle middeleeuwen. Yann Hollevoet van het Departement R-O Vlaanderen doet al een 20-tal jaar onderzoek naar de vroege middeleeuwen in de kustvlakte.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

AMEELS V. CALLEBAUT D., DE GROOTE K. & MOENS J. 2003: Ename – Sint-Laurentiuskerk (O.-Vl.), Archaeologia Mediaevalis 26, 6-7.

ANDERTON, M. (ed.) 1999: Anglo-Saxon Trading Centres: beyond the emporia, Glasgow.

ANECA H. 1964: Het slopen van het castrum te Oudenburg en de vroegste geschiedenis van Brugge, Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis 42, 1292-1305.

ANNAERT, R. 1999: Archeologie in de ruilverkaveling Poppel (Antwerpse Noorderkempen), AVRA-jaarboek 1998, 38-43.

6.2.3.4 Etniciteit en migratie

De overgang van de laat-Romeinse periode naar de vroege middeleeuwen ging gepaard met een samenloop van verschillende omstandigheden die elk een impact hebben gehad op deze evolutie. Zo zouden belangrijke klimatologische veranderingen hebben plaatsgevonden (wetenschappelijk vastgesteld via dendrochronologie, gletsjeronderzoek,…), die mogelijk in verband kunnen gebracht worden met een of meerdere grote natuurrampen (McCormick 2002, 27-28; Whyte 1995, 9-62; Koder 1996).

Pagina's

Abonneren op RSS - Archeologie Volle Middeleeuwen