Archeologie Late Middeleeuwen

7.2.2.2 Andere steden

1 Belangrijke onderzoeksprojecten in Oostende

De samenwerking tussen Stad Oostende en het IAP, later VIOE, startte pas in 1994, met uitgraving voor bouw parking Mijnplein. Bij de aanvang van de bouw van de ondergrondse parkeergarage onder de Visserskaai werden de nodige archeologische waarnemingen verricht. 1

  • 1. Citekey Pieters:1994a niet gevonden

7.2.2.1 Steden met een eigen stadsarcheologische dienst

1 Belangrijke onderzoeksprojecten in Gent

Van in 1973 lag in de Gentse archeologie de klemtoon op de ontwikkeling van de stad en de historisch-wetenschappelijke vraagstelling. Van bij de start werd geopteerd voor een archeologie 'van de stad', een totaliteitsonderzoek. Elke interventie vormt een schakel van dit totaliteitsonderzoek dat hoe dan ook een meerjarenproject is.?Vanuit de oudste stadskern ontwikkelde zich de middeleeuwse (groot)stad met een tweede omwalling van bij de 14 km en een oppervlakte van 644 ha.

Pagina's

Abonneren op RSS - Archeologie Late Middeleeuwen