Archeologie Late Middeleeuwen

7.4.4 Metaal

  • Auteurs: Marc Dewilde, Vera Ameels

Ondanks het feit dat bij opgravingen vaak heel wat metalen voorwerpen worden verzameld, is er tot op heden nog maar weinig over gepubliceerd. De technologie van de metaalbewerking is helemaal onontgonnen terrein.

7.4.3 Glas

  • Auteurs: Marc Dewilde, Vera Ameels

In de late middeleeuwen was glas zeldzaam in de huishoudens. Wanneer in de nieuwe tijden de welvaart steeg, raakten glazen en tinnen voorwerpen en vensterglas meer verspreid. Compacte glaspakketten met gebruiksglas (bekers, flessen) worden wel vaker aangetroffen in stortkokers, grote hoeveelheden vlakglas daarentegen zij eerder uitzonderlijk. 1

7.4.2 Leer

  • Auteur: Jan Moens

Het is de bedoeling om op beknopte wijze een stand van zaken te geven van het onderzoek met betrekking tot leer uit de middeleeuwen en moderne tijden in Vlaanderen. Dit overzicht is gebaseerd op de tot op vandaag voor handen zijnde publicaties, de studies die lopen of waarvan de publicatie in voorbereiding is. (Fig. 1)

7.4.1 Aardewerk

  • Auteur: Koen De Groote

1 Inleiding

7.3.8 Baksteenbakkerijen

  • Auteurs: Marc Dewilde, Vera Ameels

Ondanks zoveel historisch bekende steenbakkerijen zijn er maar enkele opgegraven, ‘allemaal’ van het veldoventype.

Van de ettelijke steenbakkerijen rond Brugge zijn er een drietal onderzocht en wel in Ramskapelle 1 een (onvolledig) exemplaar, actief in 14b en twee in Zeebrugge 2 ruim gesitueerd in de 14de eeuw (7,5 x 8,5m; ±6 x 8m).

7.3.7 Verlaten dorpen

  • Auteurs: Marnix Pieters, Marc Dewilde, Vera Ameels

1 Inleiding

In 1965 stelde Adriaan Verhulst 1 dat het onderzoek naar het fenomeen van de verlaten dorpen in België nog in zijn kinderschoenen stond zeker wanneer men de toenmalige situatie vergeleek met deze in Engeland en Frankrijk.

7.3.5 Sites met walgracht

  • Auteurs: Marc Dewilde, Vera Ameels

De sites met walgracht – moated sites, omwalde of omgrachte hoeves – vormen een van de belangrijkste componenten van de middeleeuwse landelijke bewoning.

7.3.3 Kerken

  • Auteurs: Marc Dewilde, Vera Ameels

Kerken horen samen met abijden en kastelen tot de best bestudeerde middeleeuwse onderzoekscategorieën.

Aanvankelijk, na WO II, waren er onderzoekers die de kerkarcheologie quasi exclusief beoefenden en zo een ongemeen grote expertise opbouwden. Syntheses en nieuwe onderzoeksvragen waren daar het resultaat van. 1 2

Pagina's

Abonneren op RSS - Archeologie Late Middeleeuwen