Landschap: Integrerende studies van het landschap

1.6 Land(schaps)beheer

 • Versie: 1
 • Datum: 11/12/2008
 • Auteurs: Aukje de Haan, Moïra Heyn, Hans Leinfelder
 • Medewerkers: Marika Strobbe, Hans Van Calster, Kris Verheyen, Kathy Wouters, An Rekkers, Piet Quataert, Patrick Endels, Jan Bastiaens, Geert De Blust, Joël Burny, Joep Fourneau, Luc Vervoort, Nele Hardies en Marc Antrop

Bijlage 1: Projectenlijst

1.5 Landschapsontwerp

 • Versie: 1
 • Datum: 11/12/2008
 • Auteurs: Hans Leinfelder, David Peleman, Sylvie Van Damme, Aukje de Haan, Moïra Heyn
 • Medewerkers: Hubert Gulinck, Anja Van der Zalm, Marc Antrop, Jean-Francois Vandenabeele, Marc Martens, Stijn De Vleeschouwer

Bijlage 1: Projectenlijst

1.4 Landschapsperceptie en -beleving

De manier waarop de mens de omgeving ziet en waardeert, en de processen die daarbij een rol spelen, zijn het onderwerp van studie bij landschapsperceptie en -beleving. Doordat de mens zich in het landschap bevindt, zal hij het landschap ook waarnemen (zicht, geur, tast, etc.). De mens verleent betekenis aan de waarnemingen en interpreteert ze op basis van kennis en ervaringen. Hij zal zich in zijn gedrag hieraan bewust of onbewust aanpassen. Het landschap is een essentieel component van onze leefwereld en is belangrijk voor ons welzijn.

1.3 Landschapsecologie

In landschapsecologie wordt de fysische en ecologische studie van het landschap samengebracht om het landschap als geheel te kunnen analyseren. De nadruk ligt op patronen en processen om de eigenschappen en het functioneren van het landschap te kunnen begrijpen. Het is hierbij van belang oog te hebben voor relaties tussen abiotische eigenschappen en levensgemeenschappen en het gebruik van het landschap door de mens. Landschap wordt gezien als een niveau (van complexiteit en organisatie) dat boven het niveau van ecosystemen staat.

1.2 Historische ecologie

 • Versie: 1
 • Datum: 11/12/2008
 • Auteurs: Paul Van den Bremt, Moïra Heyn, Aukje de Haan
 • Medewerkers: Jan Bastiaens, Kristof Haneca, Kris Verheyen, Hans Baeté, Hilde Verboven, Martin Hermy, Hans Van Calster, Guido Tack, Koen Himpe, Marc Antrop

Bijlage 1: Projectenlijst

1.1 Historische geografie

 • Versie:1
 • Datum:23/07/2010
 • Auteur: Aukje de Haan
 • Medewerkers: Marc Antrop, Henk Baas, Frank Gelaude, Hans Renes, Erik Thoen, Dries Tys, Thomas Van Driessche, Inge Verdurmen, Jelle Vervloet, Moïra Heyn

Bijlage 1: Projectenlijst

Abonneren op RSS - Landschap: Integrerende studies van het landschap