Landschap: Basiswetenschappen

2.4 Technische grondslagen van landschapsonderzoek

Alle onderzoeksdomeinen en disciplines gebruiken diverse methoden en technieken voor het onderzoek. De meest relevante voor landschapsonderzoek worden in dit hoofdstuk behandeld. Denk bijvoorbeeld aan Geografische Informatie Systemen (GIS), veldonderzoek, archiefonderzoek, etc. Er wordt zo een overzicht geboden van de methoden uit elk van de verschillende hoofdstukken.

2.3 Menswetenschappen

De invloed van de mens op de vorming van het landschap staat in dit hoofdstuk centraal. Er zijn een aantal verschillende wetenschappen die zich op de mens richten.
Bij archeologie worden de resten van menselijke activiteiten in het bodemarchief bestudeerd. Aan de hand van de resultaten kan een beeld worden gegeven van de vroegere activiteiten en de samenleving. 1

2.2 Biotische natuurwetenschappen

Het biotisch systeem bestaat uit het geheel van levende materie in het landschap. De biotische natuurwetenschappen bestuderen bijvoorbeeld de verspreiding van soorten, biodiversiteit, de indicatoren voor bepaalde milieuomstandigheden, de invloed van veranderingen in landgebruik op soorten, etc. Onderzoeksgebieden die hier aan de orde kunnen komen, zijn onder meer Vegetatiekunde waarin plantengemeenschappen worden bestudeerd of Ecologie waar het voorkomen en de verspreiding van organismen centraal staat.

2.1 Abiotische natuurwetenschappen

  • Versie: 1
  • Datum: 11/12/2008
  • Auteurs: Peter Finke, Aukje de Haan, Frieda Bogemans, Moira Heyn, Roland Dreesen, Frank Gelaude
  • Medewerkers: Erwin Meylemans, Michiel Dusar, Carole Ampe, Jan Bastiaens, Marc Antrop

Bijlage 1: Projectenlijst

Abonneren op RSS - Landschap: Basiswetenschappen